Kategórie
Aforizmy

Lenivosť si ty

Premôžeš ju,len ak sa premôžeš